Normans Hovslageri

Normans hovslageri drivs av mig Gustav Norman. Jag utbildade mig till hovslagare på Nordviksskolan 2006-2007 och är godkännd av SHF (Svenska Hovslagarföreningen) och där igenom ansvarsförsäkrad.

Nästa mål i min utbildning är att ta Gesällbrev.

Svenska Hovslagarföreningen

Svenska Hovslagareföreningen är en opolitisk, ideell förening som arbetar för att tillvarata de utbildade svenska hovslagarnas intressen. För när-varande finns det ca 450 med-lemmar i föreningen. Föreningen arbetar även för att utbildningen i Sverige ska hålla en jäm och hög standard.

Svenska Hovslagareföreningen försöker även öka kunskapsnivån hos hästägare vad gäller en bra utförd skoning och vikten av att anlita en hovslagare som är utbildad och medlem i Svenska Hovslagare-föreningen, då hovslagaren bland annat är ansvarsförsäkrad genom föreningen.

Normans Hovslageri

Ni kan boka en riddare eller ett helt riddarspel

Normans Hovslageri Gustav Norman tel 073-96 33 492